I. Informacje ogólne:

1.1. Strona internetowa https://scout.com.pl/regulamin zawiera aktualny Regulamin określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym scout.com.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018r.

1.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://scout.com.pl/ z wykorzystaniem Konta Klienta.

1.3. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto kupującym może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

II. O firmie:

2.1. Sklep scout.com.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej scout.com.pl. Dla prawidłowego korzystania ze sklepu https://scout.com.pl/, w tym do składania zamówień, niezbędny jest komputer klasy PC lub podobny podłączony do sieci Internet oraz wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer wraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies.

2.2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://scout.com.pl/ jest:

Scout – harcerstwo i turystyka Elżbieta Antonik
Aleja Partyzantów 26A/3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle,
prowadzona jako działalność nierejestrowana zgodnie z Ustawą z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

III. Kontakt:

3.1.  Z właścicielem sklepu można kontaktować się:

a) telefonicznie*: +48 500-011-281

* koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym operatora telefonicznego kupującego

b) na adres e-mail: kontakt@scout.com.pl

c) poprzez serwis społecznościowy Facebook https://www.facebook.com/scoutsklep/

d) listownie na adres:

Scout – harcerstwo i turystyka
Aleja Partyzantów 26A/3
47-224 Kędzierzyn-Koźle

IV. Cena:

4.1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu scout.com.pl podane są w polskich złotych.

4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

V. Zamówienie:

5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie scout.com.pl oraz przez zgłoszenie zamówienia na pocztę elektroniczną.

5.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5.3.1. Aby złożyć zamówienie należy:

-dokonać wyboru produktu, ewentualnie jego koloru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

-dodać wybrany produkt do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk “Dodaj do koszyka”,

-przejść do formularza zakupu poprzez kliknięcie w przycisk “Przejdź do kasy”

-wypełnić formularz zgodnie z oznaczonymi polami,

-po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią), informację o wybranej metodzie płatności oraz wybranym sposobie dostawy a także o czasie dostawy,

-w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.3.2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”- Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.

5.4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 14 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Wszystkie zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że sklep scout.com.pl, a Kupujący uzgodnią inaczej.

5.5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto właściciela sklepu (mBank 34 1140 2004 0000 3102 7889 9146),

-płatność gotówką przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel),

-płatność przy odbiorze w siedzibie sklepu.

5.6. Na życzenie klienta wystawiany jest rachunek niebędący fakturą VAT.

5.7. Scout.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

VI. Dostawa:

6.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, darmowym dowozem (tylko na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego) lub też zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie sklepu.

6.2.1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

Poczta Polska – 12,99 zł (płatne z góry),

Poczta Polska – 16,99 zł (za pobraniem),

Kurier FedEx – 15,99 zł (płatne z góry),

Kurier FedEx – 19,99 zł (za pobraniem),

Paczkomaty InPost – 11,99 zł (płatne z góry),

Paczkomaty InPost – 18,99 zł (za pobraniem).

6.2.2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru o wartości powyżej 400 zł wynosi 0zł.

6.2.4. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Poczta Polska – do 2 dni roboczych (zgodnie z regulaminem usługi),

-Kurier FedEx – zgodnie z regulaminem usługi,

-Paczkomaty InPost – zgodnie z regulaminem usługi.

-darmowy dowóz na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – nawet tego samego dnia, po wcześniejszym umówieniu, jednak nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia,

-odbiór osobisty – nawet tego samego dnia, po wcześniejszym umówieniu, jednak nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia.

6.3. Realizacja zamówienia w sklepie dla produktów posiadających status “dostępny” wynosi maksymalnie 24 godziny liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Reklamacje:

7.1. Wszystkie produkty będące w ofercie scout.com.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Scout.com.pl odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

7.2. Scout.com.pl dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.

7.3. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres Scout – harcerstwo i turystyka Elżbieta Antonik: Aleja Partyzantów 26A/3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle) lub elektronicznej (przesłana na adres kontakt@scout.com.pl).

7.4. Scout.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.

7.5. Kupujący ma obowiązek poinformować sklep scout.com.pl o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

VIII. Zwroty:

8.1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie scout.com.pl  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

8.2. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz scout.com.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty dostawy na adres sklepu).

8.4. Scout.com.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. Scout.com.pl zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż darmowa dostawa na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego lub też odbiór osobisty oferowane przez scout.com.pl, scout.com.pl nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

IX. Postanowienia końcowe:

9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem scout.com.pl, a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

9.2. Sklep scout.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez scout.com.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 7 lipca 2019